Blog

„Educația - de la Tradițional la Digital” - de Pr. Prof. Dr. Ioan C. Teșu

Pr. Prof. Dr. Ioan C. Teșu

„Într‑o lume tot mai agitată și mai scindată, preo­cupările privind educația copiilor s‑au intensificat. Atât în România, cât și în alte țări, se pune tot mai des întrebarea: „pentru ce viitor ne educăm copiii?”

25 Lei

Câteva date despre autor:

„Autorul ne oferă o perspectivă echilibrată asu­­pra tehnologiei văzute în contextul zilelor noas­tre, evidențiind însă și riscurile acesteia.
Să evi­tăm, așadar, tehnofobia, pășind cu răb­da­re și cu­raj către ziua de mâine în lumina învăță­turilor creștine.

Astfel, putem ridica educația la treapta de artă, dobândind mai târziu recunoștință din par­tea copiilor, dar și mijlocire pentru propria noas­tră mântuire.”

Pr. Prof. Dr. Ioan C. Teșu

Educația de la Tradițional la Digital

Părinții, cei dintâi și mai de preț educatori | Copilăria și arta educației în lumea digitală | Deconectarea, dezintoxicarea sau „abstinența” digitală

25 Lei