Avem bucuria de a vă prezenta o nouă apariție editorială: Nu te teme, de-acum nu mai ești singur! de Pr. Petru Serioghin

Părintele Petru Serioghin (1895-1982) a fost du­hovnic şi mărturisitor al credinţei în tim­pul regimului so­vietic.

„Dacă vei ţine seama mereu de glasul conştiinţei tale şi de voia lui Dumnezeu, vei constata că toate condiţi­i­le în care îţi urmezi călătoria pe acest pământ sunt de dinainte stabilite, prevăzute de pronia dumnezeiască. Atunci te vei simţi bine şi în siguranţă. Tot ce vei întâlni în vi­a­ţă fii sigur că vine de la El, de la Atotbunul nostru Domn şi Mântuitor. Lasă‑te pe mâna lui Dumnezeu, aşa cum se lasă fierul pe mâna fiera­rului.”

„Rătăcitu‑m‑am de turma Ta, precum oaia cea pier­du­tă. Întoarce‑mă! Lupi răpitori îmi dau târcoale, ochii lor ard de nesăţioasă ură, pusu‑i‑au gând rău sufletului meu. În fiece clipă stau gata să mă sfâşie. Găseşte‑mă, Doamne, adu‑mă la Tine! Nechibzuinţa mea o cunoşti, dar dragostea Ta nu are margini. Adu‑Ți aminte de mine, cel ce mereu m‑am înde­părtat de turma pe care ai ale­s‑o. Neputinţa mea o cunosc, îndărătnicia mea în gre­şea­lă – aşijderea; ştiu însă că Tu nu vei ţine seama de amă­ră­ciu­nile şi răutăţile pe care Ţi le‑am pri­cinuit, fiindcă nu­me­le Tău este Dragostea. Neistovită este dumnezeiasca îndelungă-răbdare a Ta. Adu suflarea Ta de viaţă în ini­ma mea uscată de patimi şi de că­deri. Nu sunt vrednic de iubirea Ta, ca un îndărătnic ce sunt, dar îmi pun nă­dej­dea în milostivirea pe care o arăţi făpturii Tale, fii­nd­că Tu eşti Dumnezeul celor ce se căiesc. Întă­reşte‑mă cu pu­te­rea Ta, ca să nu mai greşesc şi să nu mă în­depărtez de Tine. Amin.”
Pr. Petru Serioghin

Volumul de față a apărut în lucrarea: Luminătorul de sub obroc. Viaţa, nevoinţele şi scrierile părintelui Petru Serioghin, du­hovnic şi mărturisitor al credinţei în tim­pul regimului so­vietic, apărută la Editura Sophia în 2007.