„Sinodul bulgar a hotărât (în data de 14 oct a. c.) să recunoască moaștele aflate în curtea Mănăstirii Bacikovo la începutul secolului al XX-lea ca aparținând Sfântului Patriarh Eftimie de Târnovo (1327-1402). Printr-un mesaj patriarhal și sinodal s-a cerut încetarea disputelor din jurul acestora și să accepte faptul că ele aparțin ultimului patriarh de la Târnovo, surghiunit la Mănăstirea Bacikovo de către turci. Sinodul a mai hotărât ca ritualul de proslăvire a sfintelor moaște ale Sfântului Eftimie să aibă loc pe 22 octombrie 2023 la Bacikovo.

Aflarea moaștelor, în urmă cu un veac, a stârnit nenumărate controverse. Inclusiv în rândul teologilor români.

Mai multe despre acest eveniment, cu prilejul lansării cărții – la Libraria Sophia (31 oct a. c.) – „Viețile Sfinților de la Târnovo” a Sfântului Patriarh Eftimie, marele ierarh isihast ce a corespondat cu Sfântul Nicodim de la Tismana și mitropolitul Antim al Țării Românești”

Sursa: Gheorghiță Ciocioi