„Pentru cei obișnuiți cu efortul Editurii Predania de a ne apropia de teologia ortodoxă sârbă volumul acesta- reeditare a unui „dublet” Să fim oameni! și Să ne păstrăm obrazul și sufletul!- nu poate decât să-i aducă bucurie: Iovan Ianici, Viața și învățăturile Patriarhului Pavel al Serbiei (Predania, 2019, 427 pg.). În traducerea din limba sârbă a lui Ionuț și Sladjana Gurgu dispunem de acum de prima biografie a Patriarhului Pavel, harismaticul păstor al Serbiei  moderne. Reunite într-o singură suflare, de-acum, scrierile lui Iovan Ianici te cheamă să privești cu seriozitate a unui destin incredibil de curajos. Semn că în fragilitatea sfinților ascunde Hristos mireasma Învierii. Născută din convorbiri, din zdroaba pentru documentare dar și din contactul direct cu Patriarhul, carte place, asemeni unui roman biografic de mare calitate. Cred, personal, că ne aflăm – prin formă și conținut- dinaintea unei frumoase biblioteci-sinaxar despre viața unui Om-Harismă, voievodul ortodox al sârbilor atât de răstigniți pe crucea politicului și războiului. Pentru a înțelege mesajul cărții, autorul așează ca motto cuvintele acestea ale lui Pavel, Patriarhul sârbilor: „Nimeni nu-și poate alege nici vremea, nici locul în care să se nască, și nici împrejurările să trăiască. Acestea nu țin de noi. Dar ceea ce ține de noi, și mai ales, ceea ce se așteaptă de la noi este să fim oameni în toată vremea și în tot locul. În toate împrejurările. Căci numai ca oameni ai lui Dumnezeu ne va putea recunoaște ca fiind ai Săi, asemenea și strămoșii noștri, iar cei din zilele noastre să ia aminte” (p. 7). Despre omenie, mărturisire și îndumnezeirea în condițiile existenței cotidiene este volumul acestea. Și despre cum iubirea unui Neam se câștigă pe crucea smereniei și asumării Evangheliei.”

Pr. Constantin Necula

via Tribuna.ro