„În pripa lunii noiembrie vă las, iată, la îndemână un izvor de înțelepciune și frumos. Nu vă rămâne decât să împreunați palmele și să sorbiți. Să vă fie de bine!

1. Viețile sfinților de la Târnovo

Autor: Sfântul Eftimie. Patriarh de Târnovo

Editura Sophia, 2023

Traducere: Gheorghiță Ciocioi

Patriarhul Eftimie de Târnovo (1320/1330-1402) este considerat cel mai strălucit cărturar bulgar al celei de-a doua jumătăți a secolului al XIV-lea. Parcursul înaltului ierarh va fi unul isihast și cărturăresc deopotrivă, acesta înființând vestita «Școală literară de la Târnovo», cu adânci reverberații în spațiul nord-dunărean – legăturile întâistătătorului cetății Asăneștilor cu mitropolitul Antim al Ungrovlahiei ori cu starețul Nicodim de la Tismana, viitor sfânt, fiind de altfel binecunoscute.
 

Tălmăcitor, dar și alcătuitor al unor vieți de sfinți și al unor panegirice, în cinstea cel mai adesea a cuvioșilor ori mucenicilor ale căror moaște se aflau în vremea păstoririi sale în bisericile capitalei țaratului vlaho-bulgar, cuvintele ierarhului sunt străbătute de un fior poetic arareori întâlnit în alte scrieri hagiografice.


După publicarea Corespondenței Sfântului-Patriarh Eftimie, prin tălmăcirea de această dată a Vieților Sfinților de la Târnovo – considerate de cei mai mulți cercetători o adevărată capodoperă literară -, opera strălucitului ierarh cărturar-isihast devine accesibilă aproape în întregime cititorului român, umplând astfel un gol uriaș în literatura noastră hagiografică și aducând, totodată, nu puțin folos creștinului aplecat către aflarea sensurilor tot mai adânci ale vieții duhovnicești și ale credinței.

2. Ora 25

Autor: Constantin Virgil Gheorghiu

Editura Sophia, 2022

Ediție îngrijită de Gheorghiță Ciocioi 

„N-am citit nimic, în nicio literatură, care să se apropie, cât de departe, de teroarea istoriei pe care o îndură personagiile dumitale. Consider Ora 25 una din cele mai mari cărți ale generației noastre, din toate țările”. – Mircea Eliade
 

„Gheorghiu remarcă pe bună dreptate că osândirea (și pătimirea) lui Hristos a fost asociată cu cea a celor doi tâlhari. Tehnica amalgamului era deja practicată în anul zero. Singurul progres, după Gheorghiu: astăzi, zece mii de nevinovați se află între doi vinovați…” – Albert Camus
 

„Cu un milion de exemplare vândute, acest roman a fost, fără doar și poate, unul dintre cele mai mari succese literare de după război. Cu toate că autorul lui era un mare necunoscut, despre care nu se știa decât că e un român, în jur de treizeci de ani, sosit clandestin în Franța de câteva luni […] Nedreptățile posterității literare – dar, poate mai bine spus, omerta de care a avut parte Gheorghiu după cabala lansată împotriva lui de Lettres françaises, organ politico-literar finanțat de Moscova – pot explica de la sine de ce Ora 25 nu a intrat în «canonul» operelor clasice, al acelor cărți esențiale, vizionare, situate la limita distopiei, care au marcat istoria secolului al XX-lea. Provoc, astfel, orice cititor care va deschide acest roman pentru prima oară să ia aminte dacă, după lectura lui, va putea rămâne «nevătămat». Eu, unul, n-am reușit…” – Thierry Gillyboef 

3. Se caută eroi

Autor: Virgil Gheorghiu

Editura Sophia, 2023

Traducere: Gheorghiță Ciocioi

Roman fulminant al celui mai tradus scriitor român din toate timpurile (Constantin Virgil Gheorghiu), Se caută eroi a apărut pentru prima oară în limba spaniolă, la Barcelona, în 1957. Va cunoaște mai multe ediții în această limbă, cu tiraje impresionante în epocă, fiind receptat cu interes de critica literară din întreaga lume hispanică. Personajele principale ale cărții, „eroii”, sunt români. Preferați de mai-marii lumii pentru acțiuni dintre cele mai primejdioase, puși mereu în slujba apărării unui Occident trădat nu în puține rânduri de intelectualii săi de stânga… Vor reuși românii să trezească Europa Apuseană din letargia ultimelor două veacuri în fața barbariei necruțătoare a unei lumi în care pericolul roșu nu este singurul la orizont? Ori poate că civilizația creștină europeană, asemenea Romei de odinioară, va fi salvată chiar de barbari? Întrebări la care Gheorghiu se încumetă să răspundă în binecunoscutul stil al Orei 25… 

4. Viețile secrete ale culorilor

Autoare: Laura Imai Messina

Editura Humanitas Fiction, 2023

Traducere și note: Cristina Gogianu

Viețile secrete ale culorilor ne restituie o imagine fermecătoare a ritualurilor și a ceremoniilor tradiționale nipone într-o poveste de iubire, delicată precum o stampă, între o tânără cu darul de a vedea culori imperceptibile altora și un bărbat care învață să le recunoască prin descrierile ei.

5. Arcul de Triumf

Autor: Erich Maria Remarque

Editura: Polirom, 2023

Traducere și note: Sanda Munteanu

Publicat în 1945, romanul Arcul de Triumf spune povestea lui Ravic, un refugiat de origine germană care trăieşte la Paris în perioada dinaintea celui de-Al Doilea Război Mondial. Deşi nu are acte pentru a profesa legal meseria de chirurg, Ravic operează pe ascuns, după ce pacienţii sunt anesteziaţi, în numele a doi medici francezi mediocri. Nedorind să se întoarcă în Germania nazistă, care i-a retras cetăţenia, şi neputând să lucreze legal, Ravic reuşeşte totuşi să-şi ducă existenţa de zi cu zi. Este unul dintre mulţii refugiaţi ai perioadei, trăind în nesiguranţă şi sub permanenta ameninţare a deportării. În aceste condiţii, e de înţeles de ce a renunţat la posibilitatea dragostei, apărându-se de loviturile vieţii printr-o formă de cinism teoretic pe care-l infirmă în permanenţă firea sa umanistă. Însă viaţa are un mod ciudat de-a ne împinge pe cărările iubirii, chiar şi în vremurile cele mai disperate. Scris în SUA, unde Remarque fugise din calea naziştilor, Arcul de Triumf a devenit repede bestseller internaţional, fiind întrecut doar de celălalt roman celebru al său, Pe frontul de vest nimic nou.

6. Dracula în Carpați

Autor: Constantin Virgil Gheorghiu

Editura Sophia, 2019

Traducere: Gheorghiță Ciocioi

Cel mai tradus scriitor român din toate timpurile, Constantin Virgil Gheorghiu (1916-1992), s-a născut în Războieni, Neamț. După studii de litere și filosofie la București – iar mai apoi de teologie la Heidelberg -, va alege calea exilului, stabilindu-se, în 1948, în Franța. Răsunătorul său roman Ora 25 este considerat, alături de Minunata lume nouă a lui Aldous Huxley ori 1984 a lui George Orwell, una dintre cele mai importante cărți ale secolului al XX-lea. Prin Dracula în Carpați – o carte uluitoare, rămasă în manuscris până acum, în care autorul se întrece pe sine ca romancier -, Constantin Virgil Gheorghiu își încununează practic opera de scriitor al exilului românesc, începută în 1949 cu Ora 25.

Un irlandez, lucrând la o teză de doctorat despre Dracula pe care urma să o susțină la Universitatea din Chicago, pleacă într-o călătorie de documentare în Carpați, sperând că cercetările sale vor lămuri multe dintre necunoscutele vampirologiei. În puțină vreme, tihna meleagurilor moldave îi va schimba cursul vieții. O serie de rapoarte ale autorităților din zona Petrodavei, ce semnalează cazuri incredibile de învieri din morți, într-o nebuloasă a anchetelor cu o mulțime de necunoscute, va conduce însă la reluarea cercetărilor dintr-o cu totul altă perspectivă… 

7. Stela

Autoare: Simona Goșu

Editura: Polirom, 2023

„Simona Goșu trece cu dexteritate la roman, păstrându-și interesul pentru spațiul domestic și pentru momente de tensiune familială, rezolvate surprinzător, deseori cu violență. Stela, personajul care centrează acțiunea romanului, o fostă contabilă ajunsă menajeră, bovarică după o casă pierdută prin retrocedare, îi dă autoarei ocazia să intre în diverse familii, aparent fericite, și să creioneze portrete din tușe rapide. Problematica identității este firul roșu pe care cititorul merge grăbit, interesat de ce se întâmplă, pentru a se trezi, în final, la fel ca Stela, cu întrebarea tulburătoare despre ce este mai important în viață”. – Gabriela Adameșteanu

8. Sfânta Matrona

Autoare: Irina Ordînskaia

Editura: Sophia, 2023

Traducere: Diana Duțu

Romanul-parabolă Sfânta Matrona urmărește destinul unor oameni din zilele noastre, care în tumultul durerilor și necazurilor au fost părăsiți de toți. Într-o lume în care nu mai au de la cine să aștepte ajutor și sprijin, rugăciunile către Sfânta Matrona din Moscova par să rămână ultima lor nădejde. Evgheni și Sofia, personajele principale, ajung să creadă în Dumnezeu, trecând prin încercări grele, în urma cărora își înțeleg menirea și, totodată, greșelile. Autoarea Irina Ordînskaia împleteşte în ţesătura cărţii și istorisirea biblică despre izbăvirea lui Lot, spre a ne învăța că prin credință putem învinge deznădejdea și întunericul din noi. 

9. Orfanii Führerului

Autor: David Laws

Editura: Corint, 2023

Traducere: Ioana Petridean

München, 1940. Mai mulți copii evrei, zdrențăroși și înfometați, se ascund într-o zonă cu vegetație sălbatică din preajma depourilor din oraș. Părinții lor au fost trimiși în lagăre de concentrare, dar copiii au reușit să scape și se adăpostesc îngroziți de teama Gestapoului. Profesoara Claudia Kellner descoperă existența acestor micuți când se hotărăște, riscându-și propria siguranță, să le ofere adăpost unei mame și fetiței sale, care o abordează disperate. În acest timp, tânărul spion britanic Peter Chesham reușește să pătrundă pe teritoriul celui de-Al Treilea Reich, infiltrându-se printre muncitorii de la depou. Dar misiunea sa secretă este amenințată atunci când descoperă ascunzătoarea orfanilor. Dacă își va duce la capăt planul, acesta va avea consecințe fatale pentru toți cei din jurul lui, dar, dacă nu o va face, naziștii ar putea câștiga războiul. Peter se confruntă așadar cu o dilemă teribilă: să respecte ordinele sau să salveze copiii.” (Florin Saiu)

Sursa: https://jurnalul.ro/cultura/carte/carti-noiembrie-intelepciune-frumos-947381.html