Rezumat
Articolul abordează problema dezumanizării provocată de răul ideologic și reflectată în romanele lui Savatie Baștovoi: „Iepurii nu mor”, „Audiență la un demon mut” și „Diavolul este politic corect”. Încercăm să urmărim în narațiunile date cum este denunțat mecanismul, la nivelul sensibilității imaginare, ce declanșează răul în urma implementării unor politici impuse de „societățile totalitare/ ideale” cu derivatele lor instituționale și efectul acestora asupra conștiințelor și conduitei umane. Articolul analizează, exclusiv pe o filieră tematică sau pe subiectul ce vizează în mare parte expresia răului ce se constituie după o matrice ideologică totalitară, caracteristicile ce pot confirma ipoteza noastră, precum că aplicarea cu forța a unui ideal utopic poate distruge cea mai sensibilă latură a omului, identitatea sa.