Recenzie de Carte, Recenzii autori

„HYBRIS-UL DEZUMANIZĂRII ȘI DISTOPII ALE POSTUMANULUI ÎN ROMANELE LUI SAVATIE BAȘTOVOI”. Articol de Constantin Ivanov – Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Rezumat Articolul abordează problema dezumanizării provocată de răul ideologic și reflectată în romanele lui Savatie Baștovoi: „Iepurii nu mor”, „Audiență la un demon mut” și „Diavolul este politic corect”. Încercăm să urmărim în narațiunile date cum este denunțat mecanismul, la…