Monthly Archives

November 2020

Apariții noi, Fragmente

Tunica de piele – Constanttin Virgil Gheorghiu

Tunica de piele, într-un cadru cu iz de roman poliţist, tălmăceşte trăiri spirituale cărora doar harul scriitoricesc al lui Constantin Virgil Gheorghiu (1916-1992) le-ar putea da viață. Eroului cărţii, ajuns din Carpați în America de Sud – unde va descoperi…

Close