Tag

editurasophia

Recenzie de Carte, Recenzii autori

„HYBRIS-UL DEZUMANIZĂRII ȘI DISTOPII ALE POSTUMANULUI ÎN ROMANELE LUI SAVATIE BAȘTOVOI”. Articol de Constantin Ivanov – Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Rezumat Articolul abordează problema dezumanizării provocată de răul ideologic și reflectată în romanele lui Savatie Baștovoi: „Iepurii nu mor”, „Audiență la un demon mut” și „Diavolul este politic corect”. Încercăm să urmărim în narațiunile date cum este denunțat mecanismul, la…

Apariții noi, Fragmente

Penticostar Paisian – ediția a doua

Cuprinzînd cîntări psaltice, traduse, alcătuite şi exighisite de sfinţii părinţi paisieni Iosif Monahul, Macarie Ieromonahul, Visarion Ieromonahul, Calinic Ieromonahul şi de alţi cuvioşi părinţi care au vieţuit în obştile paisiene, acum pentru întîia dată tipărite în limba română Ediţia a…

Close