De azi, în librărie!


Un fascinant roman al cunoscutului scriitor al exilului românesc, Constantin Virgil Gheorghiu, la Editura Sophia.

„Cravașa” este romanul în care Gheorghiu încearcă o radiografie a absurdului, condensând în paginile acestuia – prin lirismul consacrat deja în cărțile sale anterioare – drama unei singure zile: 23 august 1944. Monahi, militari, țărani conturează, în pagini tulburătoare, o Românie aflată – pentru a câta oară? – la o nouă răscruce de drumuri…

„Grotesc și cinic, romanul reprezintă momentul decăderii României, în finalul războiului, condusă de “fanarioții” slugarnici care au predat‑o lamentabil și imoral ocupației sovietice.
Cu un discurs epic auster, descriptiv, cu o viziune de universalitate asupra istoriei contemporane, Constantin Virgil Gheorghiu realizează astfel unul dintre cele mai bune romane ale sale, “Cravașa” situându‑se, alături de “Ora 25”, printre cele mai dramatice construcții epice românești din literatura noastră de după război.”
Constantin Cubleșan