„Iubiţilor! Ştiţi voi, simţiţi voi toată nemărginirea milei lui Dumnezeu în faptul că nouă, fiilor ţărânei, ni s-a deschis cerul, nouă, celor întunecaţi de păcat, ni se dăruiesc prin Tainele Bisericii Ortodoxe ochi -duhovniceşti luminaţi, cu care îi putem vedea pe -locuitorii cerului, pe îngerii lui Dumnezeu? De acum, ni s-a -făgăduit, veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului  (Ioan 1, 51). Să ne ridicăm la această cale cerească nu prin puterile noastre, ci luând ca aripi cuvintele lui Dumnezeu, scrierile şi mărturiile părinţilor şi în-văţătorilor de Dumnezeu înţelepţiţi ai Bisericii, să le desfăşurăm în toată lărgimea şi puterea lor, şi fără îndoială că aceste aripi vor înălța duhul nostru, care se clatină şi cade mereu.

Sus – la îngeri – să avem inimile!”

Sfântul Sfinţit Mucenic Serafim,
episcopul Dmitrovului