Alegerea editorului, Apariții noi, Fragmente

Pedagogia lui Dumnezeu. Taina călăuzirii omului – Cuvânt introductiv

Introducere „Biserica lui Hristos nu este o organizație omenească, ci un organism teantropic, nu este un trup omenesc, ci Trupul dumnezeiesc-omenesc al lui Hristos. El este Capul Bisericii, iar Biserica este Trupul slăvit care primește binecuvântarea, viața și sfințenia Capului….