Apariții noi, Fragmente

Nelumescul iubirii – Arhim. Zaharia Zaharou. Fragment deosebit

„Făpturile cugetătoare ale lui Dumnezeu, îngerii și oamenii, nu se opresc niciodată din urcușul lor duhovnicesc, ci sporesc mereu și în chip dinamic în cunoașterea lui Dumnezeu. În „vasul de lut”[1] al trupului său, monahul își lucrează mântuirea ca și…