Apariții noi, Fragmente

Cum primim în inimă Rugăciunea lui Iisus. Sfaturile unui isihast necunoscut

Agoniseli duhovnicești despre
minunate tămăduiri prin rugăciune,
din înțelepciunea Părinților Ortodoxiei