Recenzie de Carte, Recenzii autori

Șoptirile inimii către Dumnezeu

În zilele viețuirii pământești, fiecărui om îi este dat să ajungă măcar o dată la capătul puterilor, la deplină sfârșire a gândurilor și faptelor creatoare, printru care noi voim să ne înnoim și împlinim.